Attendo Samsaskolan

Skogstibble 16, Vänge

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, Friskola

Välkommen till oss

RektorLage Nilsson

Telefon: 018-39 61 83

Verksamheten

Resursskola

Samsaskolan är en liten resursskola som arbetar med elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Skolan ligger belägen i natursköna Skogstibble, cirka 25 km från Uppsala centrum. Den lantliga miljön bidrar med lugn till skoldagen. Samsaskolan arbetar med elever som har upplevt svårigheter med sin tidigare skolgång. Det kan handla om bristande motivation, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller en psykosocial problematik som har satt käppar i hjulen. Vi arbetar utifrån elevernas styrkor och ger alla elever möjligheten att utvecklas i sin egen takt, efter sina egna förutsättningar.

Medarbetarna

Stor vikt vid den relationsbyggande

För att kunna nå varje enskild elevs behov på dennes kunskapsnivå har alla elever en anpassad studiegång med individuellt schema samt uppgifter som är anpassade efter den specifika elevens behov. Eftersom arbetsuppgifterna är individanpassade vet eleven vad som förväntas av hen och vad syftet med uppgifterna är. Som ny elev hos oss kommer man därför snabbt in i arbetet, oavsett när på skolåret man börjar.

Samtlig personal lägger stor vikt vid den relationsbyggande verksamheten för att eleverna ska känna sig trygga och kunna lyckas med sin skolgång. Att få eleverna att känna sig sedda i kombination med fokus på positiv feedback och god struktur gör att många elever som tidigare, av olika anledningar, upplevt svårigheter med sin skolgång hittar sin plats hos oss på Attendo Samsaskolan. Här får de möjlighet att utvecklas, nå sina mål samt få en positiv erfarenhet av skola och skolarbete. Struktur, tydlighet och korta, nåbara mål är andra delar av den kärna som kännetecknar vår verksamhet.

Vi tar emot elever från hela landet och har idag elever från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Intag görs löpande under läsåret och sker enklast genom direkt kontakt med skolans ledning.

Kontakta oss gärna för mer information!

"Man får den hjälp man vill ha, lärarna ställer upp och lyssnar på en."

Elev ht 2018

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.828188,"lng":17.317596},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}