Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMargareta Binkowska

Telefon: 073-712 51 07

Samordnare

Telefon: 08-744 01 05