Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMargareta Binkowska

Telefon: 073-712 51 07

Samordnare

Telefon: 08-744 01 05