Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMaria Ekeroth

Gustaf Dahlström

Telefon: 072-085 61 25

Hanna Ewaldius

Telefon: 08- 508 153 70

Fallskärmsgatan

Telefon: 08-508 174 35

Varmfrontsgatan

Telefon: 08-508 174 31