Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetscheferDaniel Ekman & Katarzyna Wajer

VerksamhetschefDaniel Ekman

Telefon: 070-244 12 87

VerksamhetschefKatarzyna Wajer

Telefon: 070-212 90 20

KoordinatorSusanna Hammar

Telefon: 070-8764429

Bemanningsansvarig

Telefon: 070-550 22 50

Plan 1 blå

Telefon: 072-084 29 87

Plan 2 blå

Telefon: 072-084 32 22

Plan 2 röd

Telefon: 072-084 31 34

Plan 3 blå

Telefon: 072-084 34 11

Plan 3 röd

Telefon: 072-084 32 81

Plan 4 blå

Telefon: 072-084 36 39

Plan 4 röd

Telefon: 072-084 35 63

Plan 5 blå

Telefon: 072-084 92 17

Plan 5 röd

Telefon: 072-084 37 29

Arbetsterapeut

Telefon: 072-084 93 24

Fysioterapeut

Telefon: 072-084 93 34