Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAnne Beijbom Persson

Telefon: 072- 085 04 14

Verksamheten

Telefon: 021-10 88 61

Sjuksköterska

Telefon: 021-10 88 63

Sjuksköterska

Telefon: 070-597 01 41

Samordnare

Telefon: 021-10 88 62

TrivselvärdAktiveringsansvarig

Telefon: 021-10 88 72

Sjukgymnast

Telefon: 072-743 34 90

Arbetsterapeut

Telefon: 070-562 40 50

Dagverksamhet Birkagården

Telefon: 021-10 88 73

Våning 2Äldreboende

Telefon: 021-10 88 65

Våning 3Äldreboende

Telefon: 021-10 88 66

Våning 4Äldreboende

Telefon: 021-10 88 67

Våning 5Äldreboende

Telefon: 021-10 88 68

Våning 2Gruppboende

Telefon: 021-10 88 69

Våning 3Gruppboende

Telefon: 021-10 88 70

Våning 4Gruppboende

Telefon: 021-10 88 71

Kök

Telefon: 021-10 88 74