Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefKristina Molander

Telefon: 079 – 060 71 57

Bitr. VerksamhetschefMicke Kuusiniemi

Telefon: 072-166 46 65

Kontorstelefon

Fax

Telefon: 0920-40 18 29