Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefTomas Karlsson

Telefon: 070-554 48 42

Verksamheten

Telefon: 0515-154 00