Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Attendo Ungbo Stockholm

Solbergsvägen 41, Stockholm

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för vuxna, Individ & familjeomsorg för barn & unga
Antal platser
91

Välkommen till oss

VerksamhetschefBakhtiar Ibrahim

Telefon: 076-864 31 70

Verksamheten

Stödboende för unga vuxna i Stockholm

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Attendo Ungbo finns på flera olika adresser i Stockholmsområdet och här ingår en kvalificerad kontaktperson som ger stöd i praktiska frågor såväl som i frågor som rör ekonomi och arbete. På våra stödboende bor man i en egen möblerad lägenhet och alla våra stödboende är bemannade dygnet runt och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Våra boende passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver stöd och social träning på vägen. På våra stödboende arbetar vi individuellt med varje enskilt ungdom och kontaktpersonen riktar insatserna mot ungdomens behov samt stärker de positiva sidorna som ungdomen redan besitter. Vi erbjuder MI-samtal och ADL-träning. I våra stödboende bor man i en egen basmöblerad lägenhet som har personal dygnet runt.  

Ungbo kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution. Vi tar även emot föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen.

Ungbo tar emot klienter med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Boende

Gemensam genomförandeplan

På Ungbo bor man i en egen möblerad lägenhet. Varje boende har en kvalificerad kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan och här finns personal dygnetrunt som man kan vända sig till när om man behöver stöd i olika frågor.

Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren och kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås stå. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. Målet är att alla våra boende ska ha en form av sysselsättning och det kan vara skola, arbete eller praktik. Kontaktpersonen följer upp regelbundet hur det går för den boende vad gäller sysselsättning, fysiska och psykiska hälsan och nätverket kring den boende.

Våra boenden

Stort utbud av lägenheter

Vi har flera Ungbo i Stockholm. Det är samma koncept på alla våra Ungbo, det som skiljer dem är antal lägenheter och var de ligger geografiskt. Vi har även 45 träningslägheter som finns över hela Stockholm.  

Ungbo Bromma

 • 9 boendelägenheter
 • Föreståndare Tomi Lehtonen
 • 072-083 09 31 (vardagar 8-17)

Ungbo Solna

 • 30 boendelägenheter
 • Samordnare Tomi Lehtonen
 • 072-083 09 31 (vardagar 8-17)

Ungbo Abrahamsberg

 • 15 boendelägenheter
 • Föreståndare Ruby Sarhangi 
 • 076-611 42 46 (vardagar 8-17)

Ungbo Gullmarsplan

 • 15 boendelägenheter
 • Samordnare Fredrik Johansson
 • 076-611 43 51 (vardagar 8-17)

Attendo Träningslägenheter

 • 45 boendelägenheter över hela Stockholm
 • Föreståndare Tomi Lehtonen
 • 072-083 09 31 (vardagar 8-17)

För förfrågningar om plats

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.358033,"lng":17.952116},"content":"<h4>Attendo Ungbo Stockholm</h4><p>Solbergsvägen 41 </br> 168 88 Stockholm </br> Stockholms län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.358033,17.952116' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Solbergsvägen 41,
168 88 Stockholm
Stockholms län

Öppna vägbeskriving