Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Attendo Ungbo Uppsala

Sköldmövägen 15 A-C, Uppsala

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för vuxna, Individ & familjeomsorg för barn & unga
Antal platser
23
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefBritt Stenman

Telefon: 072-735 76 58

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo har godkänt IVO-tillstånd för stödboende 16-20 år. På Ungbo Uppsala ingår en kontaktperson som arbetar utifrån vårdplan och ger stöd i praktiska frågor som ekonomi. studier. myndighetskontakter, arbete och har kontinuerlig kontakt med handläggare.

Verksamheten

Stödboende för unga vuxna

Attendo Ungbo är ett stödboende för unga vuxna som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn och/ eller social träning. Våra boenden passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver lite stöd och social träning på vägen. På våra stödboenden arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och kontaktpersonen riktar insatserna mot ungdomens behov samt stärker de positiva sidorna som ungdomen redan besitter. I våra stödboenden bor man i en egen basmöblerad lägenhet och boendet har personal dygnet runt.
 
Ungbo kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution. Vi tar även emot föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen.
 
Ungbo tar emot klienter med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Boendet

Regelbunden kontakt med boendestöd

På Ungbo bor de boende i egna fullt möblerade lägenheter. Boendestödjarna ser till att ha regelbunden kontakt med de boende, var tredje dag ska de ha kontakt, om ingen kontakt upprättats den fjärde dagen går boendestödjarna in i lägenheten med nyckel. Detta för att säkerställa att den boende inte är skadad, sjuk, har använt otillåtna preparat eller annat.

Varannan vecka gör boendestödjarna en städkontroll efter en checklista för att kunna stödja de boende med insatser där de har brister i sitt sätt att hantera sin bostad.

På vårt stödboende bor man i en egen lägenhet som är möblerad och har fullt utrustat kök, egen toalett och balkong samt har egen ekonomi. Vi har 23 lägenheter i egen fastighet med gemensam tvättstuga. Ungbo Uppsala är ett lugnt område ca 10-15 minuter från centrum med närliggande busshållplats. Boendet är bemannat dygnet runt. Vårt mål är att få ungdomen så självständig som möjligt så att denne på sikt klarar ett eget boende.

Kom gärna på ett studiebesök!

Omsorg

Gemensam genomförandeplan

Varje boende har en kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan. Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren, kontaktpersonen och platsansvarig/verksamhetschef upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås finnas. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC.

Vi kräver att alla boende har någon form av sysselsättning ex skola, praktik eller arbete.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.891022,"lng":17.640929},"content":"<h4>Attendo Ungbo Uppsala</h4><p>Sköldmövägen 15 A-C </br> 754 40 Uppsala </br> Uppsala län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.891022,17.640929' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Sköldmövägen 15 A-C,
754 40 Uppsala
Uppsala län

Öppna vägbeskriving