Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMarica Westin

Telefon: 070-762 82 03

PlatsansvarigMalin Olsson

Telefon: 070-762 82 19

Verksamheten

Telefon: 070-762 82 17