Attendo Utmarksvägen

Utmarksvägen 9D, Falkenberg

Fakta

Typ av verksamhet
Korttidsboende Barn & Ungdomar, Korttidsboende Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
5
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefJennie Bruhn

Telefon: 070-876 81 47

Verksamheten

Ge varje enskild individ självständighet och personlig utveckling

Attendo Utmarksvägen ligger i centrala Falkenberg och är ett korttidsboende med fem platser för barn, ungdomar och vuxna från 11 år. Verksamhetens mål är att ge varje enskild individ självständighet, personlig utveckling och en god vistelse genom ett bemötande som präglas av tolerans, acceptans och en hög kunskapsnivå om pedagogik. Vi arbetar med att stödja och uppmuntra till att bli så oberoende som möjligt efter individuella behov och färdigheter. Vi lägger stor vikt vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp.

Korttidsvistelse erbjuder avlastning åt anhöriga och ger individerna själva möjlighet till miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse innebär att personen har ett visst antal dygn per månad. Vi har också sammanhängande vistelse som innebär att personen har möjlighet att vara här under en längre period, oftast under sommaren men kan även inträffa under andra delar av året. Målet för vår verksamhet är att ge en meningsfull, stimulerande och rolig vistelse som utvecklar och stärker för framtiden samt att ge avlastning för föräldrar eller närstående.

Ansök om korttidsboende på kommunens webbplats

Boendet

Gemensamma ytor för umgänge och aktiviteter

På Attendo Utmarksvägen finns fem platser. Varje ungdom har under sin vistelse har sitt eget sovrum vilka alla har varsin TV och dvd. Samtidigt som man har eget rum under vistelsen har man också tillgång till gemensamma ytor för umgänge och aktiviteter. Våra gemensamma Tv-rum är utrustade med playstation och Wii som vi ofta spelar tillsammans, och vi har även dvd så vi kan titta på film. Det finns trådlöst nätverk tillgängligt för de som har mobil, ipad eller dator med sig. För de som inte har en egen ipad kan det finnas det möjlighet att låna en från verksamheten.

Vi arbetar med att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter både individuellt och i grupp som anpassas efter ungdomarnas behov och önskemål. Exempel på aktiviteter vi gör är minigolf, promenader, cykling, grilla, spela spel, bada, pyssel. På helgerna erbjuds större eller mindre utflykter för de som vill.

Omsorg

Kontaktmannaskap och pedagogiska arbetssätt

Varje barn eller ungdom har en kontaktperson som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen tillsammans med ungdomen och anhöriga. 

På Utmarksvägen arbetar vi med tydliggörande pedagogik, där målet är att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen.

Medarbetare

Kompetens inom både pedagogik och omsorg

Verksamheten leds av verksamhetschef som har kontor strax utanför Falkenbergs centrum. Personalen som arbetar på Attendo Utmarksvägens korttidsboende är stödpedagoger, stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där ungdomarnas behov och önskemål sätts i fokus.

Samordnare finns för verksamheten liksom en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering.

Vår värderingscoach ser till så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.

Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt via Falkenbergs kommun som kontaktas vid behov. 

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":56.9121711,"lng":12.4923313},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}