Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefHeléne Fornander

Telefon: 072-554 31 04

Planeringsansvarig

Telefon: 070-962 94 24

DemensAvdelning 1

Telefon: 013-20 71 01

DemensAvdelning 2

Telefon: 013-20 53 48

DemensAvdelning 3

Telefon: 013-20 57 82

SjukhemAvdelning 4

Telefon: 013-20 60 38

SjukhemAvdelning 5

Telefon: 013-20 62 43

SjukhemAvdelning 6

Telefon: 013-20 62 64