Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefPia Selkama Edström

Telefon: 073-66 255 72

Samordnare

Telefon: 073-662 55 71

Sjuksköterska