Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefPia Selkama Edström

Telefon: 073-66 255 72

Samordnare

Telefon: 073-662 55 71

Sjuksköterska