Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefTaru Ylikylä

Telefon: 070-876 04 90

SamordnareIda Tollefors

Telefon: 070-257 78 80

Plan 1Seglarö/Äpplarö

Telefon: 08-540 887 43

Plan 2Fåglarö/Ängsö

Telefon: 08-540 887 42

Dagverksamheten

Telefon: 070-332 88 60

NattetidVerksamheten

Telefon: 08-540 887 42

Faxnummer

Telefon: 08-540 887 44

Sjuksköterska plan 1

Telefon: 072-0853413

Sjuksköterska plan 2

Telefon: 072-0853979