Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefLouise Andersson

Telefon: 076-695 00 00

GruppchefMarianne Thiel

Telefon: 072-084 83 44

Enheten

Telefon: 072-084 83 60