Nu tar vi emot besök på våra äldreboenden igen och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Attendo Hemtjänst Västerås

Blomstergatan 15, Västerås

Fakta

Typ av verksamhet
Hemtjänst
Talade språk
Förutom svenska talar vi flera andra språk. Fråga oss om du vill veta mer!

Välkommen till oss

KordinatorAnneli Norrgrann

Telefon: 020-21 13 00

Attendo Hemtjänst Västerås har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt i från personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar dina behov och önskemål. Målet är att du ska känna trygghet i din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och id-brickor. Attendo Västerås erbjuder även trivselträffar som är sociala samlingsplatser dit man kan gå om man vill vara med på våra aktiviteter eller bara ta en kopp kaffe. Från den 1 mars 2017 erbjuder vi även hemsjukvård.

Omsorg

Var med och styr din tillvaro

Hos Attendo hemtjänst Västerås arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser så som vårdbiträden och undersköterskor. Med Attendo kan du förvänta dig hög kvalitet på vården och omsorgen och ett trevligt och respektfullt bemötande.

Vi ser det som självklart att våra medarbetare bär arbetskläder och synlig ID-bricka för din trygghets skull.

Vår ambition och strävan är att ge dig möjligheten att styra din tillvaro efter dina behov och önskemål så att vi underlättar och stöttar dig i din vardag.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Du får därför en kontaktperson som du och dina närstående kan vända er till vid frågor och synpunkter. Kontaktpersonen lägger tillsammans med dig upp de dagliga rutinerna så att de anpassas efter dina behov och önskemål.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Prislista 2020

Hemsjukvård

Hemsjukvård istället för vårdcentral

Vi erbjuder hemsjukvård. Det innebär att du som har svårt at ta dig till en vårdcentral istället kan få hjälp av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i ditt hem.

När kan jag få hemsjukvård? 
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral på egen hand (eller med hjälp av anhörig eller följeslagare) kan få rätt till sjukvård i hemmet.

Hur blir jag hemsjukvårdspatient? 
Om du har behov av sjukvård i hemmet, ring kontaktcenter Västerås stad 021-39 27 25, eller kontakta din familjeläkare.

Vem avgör om jag får hemsjukvård? 
Bedömningen görs alltid av Västerås stads bedömningsteam som träffar dig på sjukhus eller i ditt hem.

Vad händer sedan? 
Du kan själv välja utförare av hemsjukvård. Om du får rätt till hemsjukvård och idag har hemtjänst från Attendo så kommer vi även att utföra din hemsjukvård.

Läs mer om hemsjukvård i Västerås

Boendestöd

Kostnadsfritt boendestöd

Våra medarbetare är utbildade boendestödjare för att kunna möta dig i just den situation du är i. Vi har tystnadsplikt och är kontrollerade mot polisens brottsregister. Vi bär diskreta arbetskläder och all vår personal har tjänstelegitimation.

Vad är boendestöd?
Boendestöd är ett kostnadsfritt stöd för dig med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruksproblem.

Vem kan få boendestöd?
Du som behöver hjälp att klara av din vardag, bryta din isolering och komma ut på sociala aktiviteter.

Vill du veta mer om oss?
Kontakta planeringsledare  Tel:021-12 50 84
E-post: almedina.tiganj@attendo.se

Trivselträffar

Trivselträffar för alla

Attendo i Västerås har trivselträffar på Blomstergatan och Karldfeldtsplatsen  där vi ordnar aktiviteter, luncher och annat trevligt för alla som vill vara med. Du behöver inte vara kund i vår hemtjänst för att delta.

Social samvaro har stor betydelse för de flestas välbefinnande. Det är något som vi värnar om. Vi träffas och äter lunch tillsammans, diskuterar aktuella ämnen över en kopp kaffe, lyssnar på musik och mycket annat. Här kan du även få råd och stöd i frågor om hemtjänst och hushållsnära tjänster.

Aktivitetsprogram Blomstergatan 15

Föranmälan till lunch på telefon 021-12 56 40 senast onsdagen före. Kostnad 55 kr/person. Maten kommer från Mormors Restaurang.

Hitta till Blomstergatan 15, 722 25 Västerås

Månadsblad trivselträff

"Jag har jobbat i Attendo sedan 1998! Jag känner mig trygg och nöjd med mina arbetskamrater och kunder."

Anette Vårdbiträde

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.629921,"lng":16.556683},"content":"<h4>Attendo Hemtjänst Västerås</h4><p>Blomstergatan 15 </br> 722 25 Västerås </br> Västmanlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.629921,16.556683' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Blomstergatan 15,
722 25 Västerås
Västmanlands län

Öppna vägbeskriving