Attendo Vesslevägen

Vesslevägen 22, Falkenberg

Fakta

Typ av verksamhet
Korttidsboende Barn & Ungdomar, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
4
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefJennie Bruhn

Telefon: 070-876 81 47

Boendet

Möjlighet till miljöombyte och rekreation

Attendo Vesslevägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar från 3-21 år. Man hittar oss i ett lugnt villakvarter i Falkenberg med närhet till hav och strand, natur, centrum, affärer och restauranger. 

Korttidsvistelse erbjuder avlastning åt anhöriga och ger individerna själva möjlighet till miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse innebär att personen har ett visst antal dygn per månad. Vi har även sammanhängande vistelse som innebär att personen har möjlighet att vara här under en längre period, oftast under sommaren men kan även inträffa under andra delar av året. Målet för vår verksamhet är att ge en meningsfull, stimulerande och rolig vistelse som utvecklar och stärker för framtiden samt att ge avlastning för föräldrar eller närstående.

På Attendo Vesslevägen finns fyra platser. Varje boende under sin vistelse har sitt eget rum, men har samtidigt tillgång till gemensamma ytor för umgänge och aktiviteter. 

Vesslevägen drivs av Attendo sedan maj 2013 på uppdrag av Falkenbergs kommun.

Information och ansökan på kommunens webbplats

Omsorg

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

Vi arbetar med att stödja och uppmuntra barnen och ungdomarna till att bli så oberoende som möjligt efter deras individuella behov och färdigheter. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp.

Varje barn eller ungdom har en kontaktperson som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen tillsammans med anhöriga.

På Vesslevägen arbetar vi med tydliggörande pedagogik, där målet är att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen.

Medarbetare

Kompetens inom både pedagogik och omsorg

Personalen som arbetar på Vesslevägens korttids är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där den barnets eller ungdomens behov och önskemål sätts i fokus. I verksamheten har vi en stödpedagog som även arbetar som samordnare för Attendos båda korttidsverksamheter i Falkenberg. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt via Falkenbergs kommun.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":56.8913982,"lng":12.5128147},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}