Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefCathrin Bergqvist

Telefon: 072-216 19 29

Verksamheten

Telefon: 072-143 64 40