Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAhmad S-Darban

Bitr. VerksamhetschefEva Novak

Telefon: 0709603770

KonceptansvarigLovisa Claesson

Telefon: 072-0836253

Sjuksköterska

Telefon: 070-9533037

Plan 2

Telefon: 035-710 2722

Plan 3

Telefon: 035-710 2723

Plan 4

Telefon: 035-710 2724

Plan 5

Telefon: 035-710 2725

Plan 6

Telefon: 035-710 2726