Attendo Boendestöd, ledsagning och avlastningsservice

Murarevägen 30, Falkenberg

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för vuxna, Funktionsnedsättning för barn & unga, Ledsagning och Avlösning
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefHenrik Djurklou

Verksamheten

Stöttning i och utanför hemmet

Attendos boendestöd, ledsagning och avlösarservice bedrivs på uppdrag av Falkenbergs kommun sedan maj 2013. Verksamheten bedrivs både inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom Socialtjänstlagen (SoL) inom hela Falkenbergs kommun. De insatser vi utför innebär både stöttning i och utanför hemmet.

Ansökan om boendestöd, ledsagning och avlösarservice görs hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna bedömer hur stort behovet är och vad insatsen skall fokusera på och gör sedan en beställning till oss som vi arbetar utifrån.

Omsorg

Individuella förutsättningar

Boendestöd

Stödet utgår från individuella förutsättningar och förmågor för att kunna ge bra stöttning i vardagen. Syftet är att ge det stöd och den hjälp som krävs för att varje individ på sikt ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Kontaktman

Varje person erbjuds en genomförandeplan som upprättas tillsammans med din kontaktman i syfte att förtydliga och planera insatsen samt att det ger varje person möjlighet att påverka, utforma innehåll och målsättning med insatsen. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen.

Ledsagning

Innebär stöd för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter, besöka vänner eller för att ta en promenad. Vi hjälper till med att hitta lämplig ledsagare, men alla har också möjlighet att komma med förslag eller önskemål om särskild ledsagare. Ledsagare får dock inte vara nära anhörig.

Avlösarservice

Erbjuder avlastning för föräldrar eller anhöriga till barn med funktionsnedsättning. En avlösare kommer och tar hand om barnet i hemmet på överenskommen tid. Avlösning sker i första hand i hemmet och ersätter föräldrar och anhöriga vid vardagliga aktiviteter.

Medarbetare

Kunskap och förståelse för olika funktionsnedsättningar

Arbetet leds av en verksamhetschef som har sitt kontor i Falkenbergs centrum. Personalen som arbetar i verksamheten är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar utifrån brukarnas behov och önskemål. Vi har en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering. Vi har även en samordnare och platsansvarig, samt en värderingscoach och en dokumentationsstödjare.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":56.910504,"lng":12.495496},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}