HVB för ensamkommande barn och ungdomar

Individuellt · Introduktion · Integration
Varje år anländer hundratals ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl, många med svåra upplevelser bakom sig. Därför behöver de inte bara tak över huvudet utan även omfattande stöd- och omvårdnadsinsatser. Vi prioriterar att ungdomarna får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviteter.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 08-586 25 200

Visar 3/3
Beskrivning Kontakt  

Attendo HVB Asyl PUT Dalköpinge

Dalköpinge är ett HVB - boende i Trelleborg för ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 14 - 17...

Trygghet, Delaktighet, Gemenskap, HBTQ

0766-114559

Dalköpinge

0766-114559

Dalköpinge

Här finns lediga platser!

Attendo Mullberget HVB

Attendo Mullberget HVB är ett boende för ensamkommande ungdomar i åldrarna 15 - 17 år som är i...

Trygghet, Lyhördhet, Struktur

076-611 41 98

Stockholm

076-611 41 98

Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Tallbacken asylboende

Attendo Tallbacken asylboende är ett boende för pojkar och flickor mellan 10-18 år. Personal på...

Mångfald, Delaktighet, Trygghet, Integritet

072-192 88 92

Solna

072-192 88 92

Solna

Här finns lediga platser!
5

Boende för ensamkommande barn och ungdomar

Från den 1 juli 2006 trädde en lagändring i kraft som innebar att ansvaret för asylsökande ensamkommande barn tillhandahålls av kommunerna. Attendo har sedan dess tagit hand om barnen på transitboende i väntan på att Migrationsverket beslutar om vidare kommunplacering. Attendo driver transitboenden på uppdrag av kommunerna genom entreprenadavtal med respektive socialförvaltning. På samma sätt driver Attendo PUT-boende (permanent uppehållstillstånd) för de barn och ungdomar som har fått beviljat uppehållstillstånd. Vårt program för introduktion och integration innehåller en anpassad pedagogik för den process som går från nyanländ till självförsörjning.  Vi prioriterar att barnen snabbt får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviteter. Arbetet för barnen på PUT-boendena präglas av integration och anpassning till deras nya livssituation.

Vår breda erfarenhet har givit oss värdefulla verktyg för att erbjuda de ensamkommande barnen och ungdomarna bästa möjliga stöd och omsorg. Erfarenheten har också möjliggjort att vi kunnat etablera och skapa en arbetsmetod som ger rätt förutsättningar för en lyckad integration i samhället.

Vår erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar är att dessa generellt har en kort väg till egen försörjning och självständigt liv. Attendo erbjuder planerade och individuellt anpassade insatser i samarbete med ungdomen från första dagen – från transitboende till individuellt boende. Ungdomar som bedöms redo att flytta från PUT-boendet kan erbjudas fortsatt boende genom Attendo i träningslägenhet tillsammans med en annan ungdom, eller i en egen lägenhet, vilket slutligen leder till individuellt boende med eget kontrakt.

Vi erbjuder placeringsplatser med engagerade och utbildade medarbetare, där verksamheten genomsyras av engagemang, respekt och framtidstro. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.