• Individuella stöd- och behandlingsuppdrag
  • En-till-En behandling
  • Särskilt svåra ärenden

Attendo förstärkta ärenden

Särskilt svåra ärenden · En-till-en behandling · Placeringsjour dygnet runt 073-640 60 30.

Förstärka ärenden riktar sig till personer som har komplexa problem som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller självskadebeteende ibland kombinerat med en missbruks- och psykiatrisk problematik. Attendo erbjuder socialtjänsten och BUP en skräddarsydd lösning till klienter som behöver extra vårdinsatser. Då våra klienter har olika behov av stöd- och/eller behandling har våra boenden olika utformning. Verksamheten tillhandahar tre lägenheter i Stockholm med HVB tillstånd där klienten placeras med personal dygnet runt. Vi bemannar även upp i klienters/brukares hem eller stärker upp i det boende de är placerade på. Vi har även en lång vana av att bemanna BUP-kliniker och sjukhus. Vidare erbjuder vi transporter av olika slag inom hela Sverige. Placeringsjour dygnet runt 073-640 60 30.

Verksamhetschef

Bakhtiar Ibrahim

Telefon: 076-864 31 70

Dygnet Runt Placeringsjour 073-640 60 30

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Förstärkta ärenden
           
   
   
Dygnet Runt Placeringsjour        073-640 60 30  

Telefon:

076-864 31 70

E-post:

Fax:

010- 150 58 43

Adress

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm ‎

Mer information om Attendo förstärkta ärenden

Allmänt om Förstärka ärenden

Attendos öppenvård skräddarsyr insatser med stöd och omvårdnad som ges utifrån klientens behov. I omvårdnad ingår att hjälpa klienten att klara dagliga personliga behov, att få tillgång till hälso- och sjukvård, tandvård samt hjälpmedel. Även fritidssysselsättning, kulturella aktiviteter, transporter och nätverksarbete ingår. Vi arbetar för att skapa rätt förutsättningar för att klienten skall kunna leva och utvecklas till ett så normalt liv som möjligt samt att kunna vara sig själv.

Personalens uppgift är att arbeta på klientens villkor och förutsättningar. Vi utgår från att alla, oavsett problematik, har sina unika och särskilda behov av stöd, behandling och sysselsättning. Vi respekterar klientens önskemål i valet av insatser. Det är dock tillsammans med socialsekreterare och vårdnadshavare insatsen läggs upp. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Det innebär ett anpassat kommunikationssätt till klientens utvecklingsnivå. Det är vår uppgift att genom iakttagelser och kommunikation med klienten anpassa oss och hålla en nivå som klienten förstår. Flexibilitet är ett nyckelord. I grunden handlar det om vårt förhållningssätt och vår vision: att stärka individen, att ge förutsättningar för varje klienten att leva sitt liv på sitt sätt; precis som alla andra i samhället.

 

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens mål är att erbjuda ett individuellt anpassat stöd som ger trygghet, möjliggör delaktighet och ges med god kontinuitet.

Trygghet

En trygg och personlig miljö kännetecknas av förutsägbarhet, en känsla av att äga sin vardag och sin tid, att veta vad jag skall göra, med vem och när. En trygg och personlig miljö består av en anpassad och tillgänglig fysisk miljö såväl som en psykosocial omgivning som är varm, vänlig och lätt att förstå.

Delaktighet

Vi kommer så långt möjligt att göra klienten delaktig i de vardagliga sysslorna. Grundinställningen är att klienten sköter göromålen och att personalen motiverar och stöttar efter behov.

Kontinuitet

Rätt stöd och struktur ger trygghet och förutsägbarhet för klienten. Verksamheten byggs upp utifrån de rutiner klienten fungerar efter. Vi strävar efter att bygga vidare på strukturer som klinten klarar av.

Verksamhetens förhållningssätt

Vår vision är att stärka individen, individen är i centrum. Vi uppmuntrar självständighet och oberoende.

Vår metod

Verksamheten organiseras utifrån en miljöterapeutisk basstruktur. Syftet med detta är att främja möjlighet till inlärning, bemästrande och personlig utveckling. En lokalt anpassad basstruktur avseende aktiviteter, regler, rutiner och personal som ger en förutsägbarhet och skapar trygghet i klientens boende. Klienten ges möjlighet att träna på en mängd vardagliga situationer för att efter vistelsen på boendet kunna fungera i den planerade placering som uppdraget uttrycker. Personalen har i uppdrag att ge klienten ett respektfullt bemötande, samt tillgodose dennes vardagliga behov.

Med hjälp av extern handledare arbetar personalen med att härbärgera de svåra situationer klienten ställer dem inför.

En individuell genomförandeplan, vårdplan som ligger till grund för arbetet med klienten upprättas tillsammans med uppdragsgivaren. Varje vecka går föreståndare genom genomförandeplanen med sin klient för att göra henne/honom delaktig i sin egen utveckling. Planen revideras sedan kontinuerligt i samråd med uppdragsgivaren och vårdnadshavare.

Hör av er om ni vill ha mer information om oss som älskar att ta oss an de andra inte klarar av!