• Våra familjebehandlare är bl a Leg. psykoterapeuter
  • Familjebehandling istället för placering

Attendo Familjebehandling

Individuella uppdrag · Leg. psykoterapeuter · Svårare familjeuppdrag

Vi på Attendo arbetar med familjebehandling på uppdrag av socialtjänsten i samråd med familjen och socialsekreterare. Föräldrarna vi träffar känner oro för sitt barn eller sin tonåring eller har svårigheter att räcka till som förälder. Problem i familjen berör alla familjemedlemmarna och målet med behandlingen kan vara: Att familjen får hjälp med hur de kommunicerar, samspelar och hjälper varandra. föräldrastöd, strategier för konflikthantering/impulskontroll.

Kontakt

Telefon: 072-189 28 30

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Verksamhetschef Marie Kjellqvist 076 6114456
   

Adress

Malmgårdvägen 63, 116 28 Stockholm

Mer information om Attendo Familjebehandling

Om Attendo Familjebehandling

Vi utför Omsorgsutredningar utifrån BBIC:s delmoment gällande grundläggande omsorg, vardagsrutiner, föräldrars ansvar utifrån barnets ålder mm i samråd med socialsekreterare. Vi utför också Umgängesärenden. Vi är flexibla gällande var/hur/när det passar familjen bäst och står för; Kompetens – Engagemang – Omtanke i varje ärende.
Ni är välkomna att kontakta oss för snabb hantering i nya uppdrag.

Vårt arbetssätt

Familjebehandlarna är ansvariga för att skapa ett sammanhang som möjliggör en förändringsprocess. Behandlarna visar på alternativa tillvägagångssätt när konflikter uppstår och de arbetar för förändring av dysfunktionella mönster och relationer. Samhörigheten mellan föräldrar och barn stärks genom samtal och speciellt utformade lekar och aktiviteter. Familjebehandlarna hjälper föräldrarna att skapa trygga rutiner i hemmet utifrån barnens behov.

Familjerna kan kvarstanna i sin naturliga miljö utan att behöva ge avkall på fungerande vardagliga sysselsättningar såsom arbete, dag- och fritidshem samt skola. Insatsernas omfattning kan variera både vad gäller timmar och antal familjebehandlare. I ett nära familjearbete skapas det nya sätt att interagera med varandra i familjen. Detta nya sätt behöver tid på sig att sjunka in för att positiva förändringar ska vidmakthållas. Målet är att familjemedlemmarna ska bli fria att finna nya handlingsstrategier utifrån det som barnet/barnen behöver.