Familjebehandling

Individuella uppdrag · Leg. psykoterapeuter · Svårare familjeuppdrag
Alla familjer har problem ibland och flesta kan lösa sina bekymmer på egen hand men i vissa fall kan hjälp utifrån vara nödvändigt för att komma tillrätta med konflikter. Attendo erbjuder familjebehandling i hemmet för att hjälpa familjer till varaktig positiv förändring. Behandlingsformen innebär att terapeuterna observerar och deltar i familjens praktiska vardagssituationer där konflikter ofta uppstår. De har då möjlighet att hjälpa familjemedlemmarna genom att förklara och visa på alternativa tillvägagångssätt att lösa problemen.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 010 211 20 41

Attendos familjebehandlande insatser vilar på en systemisk grund där fokus ligger på att stärka föräldrarnas egna resurser, synliggöra barnens behov och visa på möjligheter att komma stärkta ur en tillfällig kris. Vi arbetar efter individuellt utformade genomförandeplaner utifrån varje enskild familjs behov och uttalade önskemål, vilket innebär att vi även arbetar kvällar och helger när så behövs.