Attendo Fredriksstrand Servicebostad

Fredriksstrands servicebostad drivs av Attendo på uppdrag av Vaxholms kommun. Fredriksstrand är ett serviceboende med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Boendet ligger centralt i natursköna Vaxholm. Här arbetar vi med att stödja och uppmuntra varje individ till att bli så självständig som möjligt efter individuella behov och färdigheter. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Verksamhetschef

Stephanie Vilches

Stephanie Vilches

Telefon: 072-88 77 356

Telefon:

072-389 57 01

Adress

Fredriksstrandsvägen 4, Vaxholm‎

Mer information om Attendo Fredriksstrand Servicebostad