Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Hem för barn med speciella behov

hero icon left
hero icon right

Alla barn har rätt att utvecklas på sina egna villkor. I våra boenden för barn och ungdomar vill vi därför fokusera på att ge ditt barn trygghet och utveckling i en stimulerande miljö. I varje boende bor det fyra eller fem barn som har liknande behov.Personalen finns alltid nära till hands för att hjälpa och stötta. Vi arbetar med att utveckla barnets förmåga till kommunikation och självständighet för att skapa en trygg och stimulerande vardag.

En god uppväxtmiljö

Verksamheten måste utformas så att den behåller och utvecklar de egenskaper som kännetecknar en god uppväxtmiljö, ett hem. Barn som bor i en bostad med särskild service måste ges förutsättningar att uppleva trygghet i stabila kontakter med personal och andra barn i bostaden.

Medarbetarna i verksamheten har den dagliga kontakten med barnen och har det praktiska ansvaret för omvårdnaden och för att barnens behov blir tillgodosedda när barnen är där. Personalen får axla det ansvar för grundläggande omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavarna annars skulle ha haft. Men vårdnadshavare har vårdnaden enligt föräldrabalken och de ska fatta viktiga beslut som rör barnet.

Oavsett var bostaden är lokaliserad bör gälla att den är utformad som en vanlig bostad och fungerar så hemlikt som möjligt. Det innebär bland annat att det bör vara ett litet antal, som regel 2–4, barn eller unga som bor i en och samma lägenhet eller villa. Barnen har oftast sina egna rum, men delar bland annat kök och vardagsrum med plats för lek eller andra aktiviteter. I insatsen ingår omvårdnad samt kultur och fritidsaktiviteter.