Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Funktionsnedsättning Vuxna

Gruppbostad · Daglig verksamhet · Korttidsboende · Ledsagning och avlösning

Sök :
hero icon left
hero icon right

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor. Oavsett vilken hjälp du behöver, ansvarar vi för att omsorg, aktiviteter och bemötande blir både personligt och professionellt anpassade. Attendo har gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsboenden och ledsagning för vuxna.