Attendo Floda Portar

Floda Portar är en gruppbostad som ligger i ett naturskönt område. Målet är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 6

    naturnära

Gruppbostad i naturskönt område

Floda Portar gruppbostad drivs av Attendo sedan mars 2014 på uppdrag av Lerums kommun. Här arbetar vi med att stödja och uppmuntra varje individ till att bli så självständig som möjligt efter egna individuella behov. Målet är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Vi har 6 lägenheter i olika storlekar. Varje lägenhet har ett eget kök och badrum. Tillgång till gemensamma utrymmen finns och där lagas det mat gemensamt med de boende.

Villan ligger i naturskönt område men med bra tillgång till kollektiva färdmedel. Verksamheten har också till gång till egen buss.

Stort aktivitetsutbud

Alla boende har till gång till 2 kontaktpersoner.

Aktiviteter som erbjuds är bl.a. individuell och gruppträning, studiebesök på Liseberg, museer, djurparker, teater, utflykter och övernattningar på sommaren. Vi går också på konserter och gör båtutflykter i Göteborgs vackra skärgård.

Engagerade medarbetare

Alla medarbetare är stödassistenter och är utbildade undersköterskor. Vi har tillgång till kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.