Nu tar vi emot besök på våra äldreboenden igen och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Här bygger vi nya omsorgsboenden

Attendo driver idag många boenden i egen regi och har flera byggprojekt på gång runt om i landet. Utvecklandet av fler grupp- och serviceboenden enligt LSS och stödboenden för unga är en samhällsfråga, då många kommuner själva inte hinner med att bygga nya bostäder i den takt som behoven ökar. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att bygga, utveckla och driva moderna bostäder för personer som har ett behov av särskilt stöd och som har beslut enligt både LSS och SoL.

Redan idag råder det brist på gruppbostäder enligt LSS och stödboenden för unga. I många kommuner finns ett stort behov av att både bygga nya boenden och rusta upp de som redan finns. Dessutom förväntas behovet att fortsätta öka framöver. Attendo driver idag många omsorgsverksamheter i egen regi och vi har just nu flertalet byggprojekt på gång . Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla moderna bostäder och vi delar gärna med oss av vår expertis till de kommuner som är intresserade.