Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Ledsagning & Avlösning

hero icon left
hero icon right

Om ledsagning & avlösning

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. De kan då ansöka om avlösarservice. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort. Tillgången till avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna delta i en utbildning och få information om exempelvis behandling utan att barnet följer med.

Trygghet

Vår ledsagning och avlösning styrs utifrån dina behov. Det är viktigt att du känner dig trygg tillsammans med din ledsagare/avlösare, så att du inte ska behöva byta. Därför är vi noggranna när vi anställer den som ska vara din ledsagare och du får så klart träffa den tilltänkta personen innan uppdraget påbörjas. Dina önskemål och synpunkter hjälper oss att hitta rätt person, så att du får en ledsagare som du trivs med.