Fokus på rätt saker

På Attendo har vi en egen metod- och arbetsbank där vi samlat ett antal rekommenderade och evidensbaserade metoder som vi har erfarenhet av och som passar för flera målgrupper. Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

I vår bank finns bland annat följande metoder, arbetssätt och verktyg:  

  • Tydliggörande pedagogik - ett pedagogiskt förhållningssätt med ett antal redskap som kan förtydliga vardagen och göra omvärlden mer förståelig.
  • Lågaffektivt bemötande - en metod att förebygga och minimera utmanande beteende (läs mer)
  • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) - kompletterar eller ersätter talat språk med hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål. KAT-KIT - ett visuellt hjälpmedel för att strukturera och visualisera samtal om känslor

Den metod som väljs syftar alltid till att stödja dig till en tydligare vardag där du är så självständig och aktiv som möjligt utifrån dina förutsättningar. Om vi tillsammans kommer fram till att ingen av våra metoder är lämpade letar vi oss fram till en alternativ metod utifrån dina önskemål och med den samlade kunskap vi har. Med systematiska uppföljningar och utvärderingar hittar vi tillsammans den väg framåt som är rätt för dig.