Personlig assistans

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

Vår verksamhet

Attendo utför personlig assistans i Linköping och närliggande kommuner. Vårt kontor är beläget i anpassade lokaler i centrala Linköping.

Personlig assistans för vuxna

Behöver du personlig assistans i din vardag är det viktigt att du får hjälp av en person som du gillar och har förtroende för. Därför är vi noga med rekryteringen och mån om att du själv är med och väljer din assistent. Vi erbjuder även ledsagarservice till olika aktiviteter så att du kan göra saker du tycker om, som att gå till simhallen eller träffa vännerna inför en fotbollsmatch. Precis som vid personlig assistans är du själv med och väljer din ledsagare.

Personlig assistans för barn & unga

Har du ett barn som behöver personlig assistans i sin vardag är det viktigt att det blir en person som ni trivs med och har förtroende för. På Attendo kan vi hjälper vi er att hitta rätt person, vi sköter rekryteringen och personalansvaret. Våra personliga assistenter erbjuds handledning och utbildning inom autism och arbetsmetoden TEACCH (tydliggörande pedagogik). Vårt mål är att du och ditt barn ska uppleva att ni får den assistans som behövs för att ditt barn ska kunna utvecklas och ha en stimulerande vardag.