• Kreativitet

Attendo Furirgatan servicebostad

Kompetens · Engagemang · Omtanke

Attendo Furirgatan är en servicebostad belägen i bostadsområdet T1 med närhet till mataffär, Apotek, vårdcentral och fin natur. Det finns goda bussförbindelser till centrum. Servicebostaden riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1. De boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp och erbjuds gemensamma måltider. Personalen på Furirgatan arbetar utifrån delaktighet och självbestämmande och är lyhörda för de boendes önskemål och behov.

Verksamhetschef

Therese Skog

Telefon: 072-0092375

Telefon:

072-0092375

E-post:

Här finns vi

Furirgatan 17, 582 12 Linköping

Mer information om Attendo Furirgatan servicebostad

Omsorg

På Attendo Furirgatan har varje boende en egen kontaktman som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från den boendes önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Medarbetare

Arbetet leds av en verksamhetschef som finns närvarande minst en dag i veckan. Verksamheten har en egen samordnare som bland annat sköter bemanningen. I verksamheten arbetar utbildade stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterska som kontaktas vid behov. Kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.

Boende

På Attendo Furirgatans servicebostad finns 18 bostäder. Det finns gemensamma utrymmen i form av en baslägenhet med matplats och ett vardagsrum där de boende ges möjlighet att umgås med andra.

För mer information kontakta Linköpings kommun