Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Skolor

Kunskap · Nyfikenhet · Individen i centrum

Vi har två skolor för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik. Alla elever får en egen studieplan som utgår från barnets personliga förutsättningar och erfarenheter: Målet är att utifrån varje elevs olika bakgrund och förutsättningar ge var och en möjligheter att kunna utvecklas i sin egen takt och därmed gå vidare till nästa steg.

hero icon left
hero icon right