Individ och familjeomsorg för vuxna

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel skyddat boende och olika former av omsorg – och stödboende. Målet är att den enskilde ska få rätt stöd och känna sig respektfullt bemött.

Medarbetare

Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Hög beredskap

Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.

Vi erbjuder kontaktpersoner för individinriktade stöd- och behandlingsinsatser i när- och hemmiljö samt förstärkta ärenden. Vi åtar oss uppdrag enligt både SoL, LVU och LSS.

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje klient ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag.

Våra stödboenden vänder sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med barn som är relativt självständiga men som är i behov av tillsyn, stöd eller skydd i sitt boende för att på sikt kunna bo på egen hand.

Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Hos oss får de möjlighet att i en lugn miljö bearbeta sina upplevelser med professionell hjälp.