Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Individ och familjeomsorg för vuxna

hero icon left
hero icon right

Bredd och kompetens

Attendos individ- och familjeomsorg för vuxna täcker en större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel stödboenden, träningslägenheter, skyddat boende och kontaktmannaskap. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa insatserna utifrån varje persons specifika behov.

Vårt erbjudande för vuxna inom individ och familj

Vi söker fler familjehem!

Som familjehem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. Du som tar emot ett barn får handledning i grupp där ni träffar andra familjehem, trivselträffar med andra familjehem och vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar flera gånger om året. Ni får ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem.

Läs mer och ansök om att bli familjehem här

Vi tar emot ärenden dygnet runt

Hej,

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se