• Återvändaren

Attendo Ingenjörsgatans dagliga verksamhet

Vi är en daglig verksamhet som driver en second hand butik och inriktar oss på återvinning och återbruk.Vi erbjuder hämtning av saker som privatpersoner vill skänka till oss. Sakerna vi får in skapar många arbetsuppgifter genom att vi restaurerar, tvättar, lagar och gör om. De olika momenten anpassas efter brukarnas förutsättningar och varieras mellan brukare så det blir variation i arbetet.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Platsansvarig

Andrea Carlsson

0721-440439

Verksamheten

0721-424833

Telefon:

0721-440439

E-post:

Adress

Ingenjörsgatan 1, 25227 Helsingborg

Mer information om Attendo Ingenjörsgatans dagliga verksamhet

Verksamheten leds av verksamhetschef och platsansvarig. Arbetet som bedrivs vid enheten utgår från tydliggörande pedagogik och TEACCH-modellen.
Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utforma den dagliga verksamheten med individen i fokus.

Det finns en kvalitetssamordnare i verksamheten som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering och en värderingscoach som ser till
så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.