Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Ängbyvägen

Ängbyvägen 9, Knivsta

Välkommen till oss

Cornelia Roudette, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Talade språk
Svenska
Särskild fokus
Flickor 13-21 år

Boendet

Fokus på det salutogena

Ängbyvägen HVB är ett behandlingshem med specialisering på flickor 13-21 år med begåvningsnedsätting, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Boendet är beläget i Knivsta, Upplands län. 40 minuter från centrala Stockholm och 20 minuter från Uppsala med bra kommunala kommunikationer. 

Ängbyvägen tillämpar FAS-behandling med grunden i ett salutogent förhållningssätt och ett självmotiverande arbete grundat i KASAM och KBT. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att minska hindren och träna nya strategier för framtiden. 

Boendet har ett nära samarbete med tillhörande resursskola för årskurs 7-9, Samsaskolan. Vid eventuellt behov av placering enligt LSS samarbetar vid med våra verksamheter inom Attendo LSS. Ett av våra LSS boenden är beläget i Knivsta.

Behandling

Anpassning till individen

Ängbyvägen HVB tillämpar FAS-behandling med grunden i ett salutogent förhållningssätt och ett självmotiverande arbete grundat i KASAM och KBT.

I FAS 1 när den unge flyttar till oss genomför vi en funktionell kartläggning samt en ADL kartläggning. Kartläggningen och observationer kring den enskildes interaktion ger oss nycklar till hur den unges insatser ska ges på bästa sätt samt hur vi ska bygga en förtroendefull relation. En stark grund i struktur och anpassning till individen skapar förutsättningar för FAS 2 och FAS 3.

Varje FAS utvärderas efter cirka tre månader tillsammans med den unge, socialtjänst och närstående. 

Varje flicka får en kontaktperson och har en egen individuell plan kring behandlingen där samarbete med ungdomen och dennes nätverk utgör grunden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför den slutgiltliga utslussningen. 

Medarbetare

Kompetens i medarbetargruppen

På Ängbyvägen finns medarbetare med fördjupade kunskaper i lågaffektivt bemötande, MI och beteendevetenskap. Vid behov tillhandahåller vi även utredning, läkare och medicinering genom vårt samarbete med Socialpsykiatriska utredningsteamet. 

Personalgruppen består av socionomer, behandlingsassistenter och boendestödjare med mångårig erfarenhet. Personalgruppen har regelbunden extern handledning. 

 

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.72523,"lng":17.782553},"content":"<h4>Attendo Ängbyvägen, HVB Behandlingshem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik i Knivsta</h4><p>Ängbyvägen 9 </br> 741 30 Knivsta </br> Uppsala län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.72523,17.782553' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Ängbyvägen 9,
741 30 Knivsta
Uppsala län

Öppna vägbeskriving