Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Attendo Broarp Skola

Sofieholmsgatan 5E, Eksjö

Välkommen till oss

Lisbeth Lindström , Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, Friskola, HVB
Talade språk
Svenska

Verksamheten

Individanpassad skola

Attendo Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och Aspergers syndrom. Vi tar emot elever från hela Sverige och har både grundskola åk 4-9 och grundsärskola åk 6-9. Vi erbjuder allt från anpassad skolgång med endast ett fåtal ämnen, till ett fullständigt schema för dem som är tillräckligt studiemotiverade.

Klasser och studierum

Vi har sex klasser och till varje klass hör ett antal studierum. Varje elev har en mentor som har ansvar för elevens skolgång. Totalt har vi 25 studierum på skolan. Alla elever har tillgång till kök och egen toalett som tillhör klassen. Vi har även alla inslag av estetiska ämnen.

Omsorg & Medarbetare

Engagerade medarbetare

Broarps skola har hög personaltäthet och den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna finna individuella lösningar för varje elev. Personalen har lärarutbildning eller lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Alla elever får en egen studieplan som utgår från barnets personliga förutsättningar och erfarenheter. Målet är att utifrån varje elevs olika bakgrund och förutsättningar ge var och en möjligheter att kunna utvecklas i sin egen takt och därmed gå vidare till nästa steg.

Hos oss arbetar enagarerade medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet för de ungdomar vi tar emot. Vi har en skolsköterska som kommer var fjortonde dag och vi har en läkare kopplad till oss som kommer vid behov. Psykolog finns också kopplad till verksamheten.

Film om Broarp

Titta på vår film

En kort beskrivning av Broarps behandlingshem, Alma behandlingshem, och Broarps skola.

Se filmen om Broarp

Medarbetargruppen jobbar hårt för att hjälpa ungdomar att göra framsteg i sitt skolarbete. Ett utmanande och spännande arbete. Det roligaste som finns är att se de elever, med dålig erfarenhet från skolan, som känner sig trygga och gör framsteg i skolarbetet.

Medarbetare 2018

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.66377,"lng":14.969689},"content":"<h4>Attendo Broarp Skola</h4><p>Sofieholmsgatan 5E </br> 575 33 Eksjö </br> Jönköpings län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.66377,14.969689' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Sofieholmsgatan 5E,
575 33 Eksjö
Jönköpings län

Öppna vägbeskriving