Familjehem & Jourhem

Konsulentstödda familjehem · Jourhem
Trygga familjehem sedan 1993. Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och handleda jourhem och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten och gör ett noggrant urval när vi rekryterar familjehem. God kompetens och erfarenhet är grunden för att kunna skapa trygga jourhem och familjehem. Samtliga familjehem är utredda enligt Kälvestensmetoden. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Verksamheten är HBTQ-certifierad.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 072 189 28 30

Visar 1/1
Beskrivning Kontakt  

Attendo jour- och familjehem

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av...

Konsulentstödda familjehem

info.iof@attendo.se

Malmgårdsvägen 63, 11638 Stockholm

info.iof@attendo.se

Malmgårdsvägen 63, 11638 Stockholm

Här finns lediga platser!
5

Trygga familjhem och jourhem

Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. Därför har vi på Attendo arbetat med att skapa trygga familjehem sedan 1993. God kompetens och erfarenhet är grunden för att kunna skapa trygga jourhem och familjehem, och vi är stolta över vårt gedigna kvalitetsarbete.

Utredda enligt Kälvestensmetoden

Familjehemmens kompetens och förmåga är avgörande för utfallet av en placering. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjehem. Samtliga familjehem är utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga konsulenter utbildas i nya Kälvestensmetoden. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt familjens förmåga till anknytning och mentalisering står i fokus vid vår bedömning. Vi ger familjerna kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. De flesta är socionomer och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Vi tror på att jobba nära våra familjehem och arbetar med ett öppet kommunikationsklimat där det skall finnas utrymme att prata om allt kring vårt samarbete så att vi på bästa sätt kan hjälpa varandra i processen kring det placerade barnet.

Kompetenta och erfarna familjehem

På Attendo har vi ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem över hela Sverige. När socialtjänsten behöver hjälp att finna lämplig familj för en barn/ungdom eller vuxen har vi därför möjlighet till god matchning. Vi har handikappanpassade familjehem, allergianpassade familjehem, familjer från olika kulturer och som talar flera språk. I många familjehem är en förälder hemma på heltid. 

Vad är skillnaden mellan ett familjehem och jourhem?

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem. Barnen och ungdomarna kan under en kortare eller en längre period bo i ett familjehem. Vuxna i en utsatt situation kan också få stöd genom att bo i ett familjehem. Skillnaden mellan ett familjehem och ett jourhem är att ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver tas om hand omedelbart för en kortare tid. Under tiden utreder socialtjänsten ofta vad som är bäst utifrån barnets behov. En del jourplaceringar kan övergå till familjehemsplaceringar.

Vem kan bli familjehem?

Det är viktigt att de nya familjehemmen har de förutsättningar som krävs för att skapa ett tryggt familjehem. Därför är vi på Attendo noggranna när vi utreder nya familjehem och det tar ibland tid. Samtidigt är det viktigt att känna till att många olika familjer är välkomna, oberoende om man tillexempel är ensamstående, lever med en partner, bor i lägenhet eller i villa. Det är dock viktigt att barnet får ett eget rum och att du har tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att kunna ge barnet den omsorg, stöd i skolan och sociala relationer som behövs. Om du är intresserad av att bli familjehem är du varmt välkommen att ta kontakt med oss direkt, eller med din kommun för att få ytterligare insikt vad det skulle kunna innebära för er.

Vad innebär en utredning?

Vi använder Nya Kälvestensmetoden, en utredningsmetod för blivande familjehem, och begär därför in registerutdrag (polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten) av er som ni inhämtar från olika myndigheter. Som tilltänkta familjehem svarar man på frågor om er familj och bakgrund via frågeformulär (Bra-fam), telefon och hembesök. Vi gör hela tiden bedömningar om lämplighet att gå vidare i utredningsprocessen. Vid slutet av utredningen så görs en djupintervju med er som sedan analyserar av en extern utbildad person. Det finns ingen garanti att man blir godkänd. Blir man inte det, innebär det inte att man är en dålig förälder utan analysen tittar på specifika mönster för att bedöma risker för att behöva bryta ett omhändertagande. Vår utgångspunkt är alltid att skapa en så stabil och långsiktig lösning för barnet som möjligt.

När och om ni är godkända som familjehem hos Attendo får ni en välkomstpärm av oss där vi tillsammans går igenom avtal, försäkringar, sekretess och annat bra att tänka på när man är familjehem hos Attendo. Efter en tid kommer sedan ett barn att matchas med er och ni blir barnets familjehem. Om ni redan är utredda som familjehem så ta med den senaste utredningen till vårt första möte så tittar vi på den och gör en bedömning ifall den räcker som underlag för komplettering eller om vi behöver göra en ny utredning på er.

Vad får jag som familjehem?

Att vara familjehem innebär ofta en utmaning eftersom barnen tidigare kan ha haft det tufft med svåra hemförhållanden. Det kan innebära påfrestningar för alla familjemedlemmar, men många familjehem upplever att de får mycket tillbaka i form av glädje, nya insikter och högre livskvalitet. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barns eller en ungdoms liv. Vi ger familjerna kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. De flesta är socionomer och har lång erfarenhet av arbeta inom socialtjänsten. Ni som tar emot ett barn får handledning i grupp där ni träffar andra familjehem, trivselträffar med andra familjehem och vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar flera gånger om året. Ni får ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassegrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader.

Vad händer när ett barn kommer till mig?

När vi får förfrågan från socialtjänsten gällande ett barns behov som vi tror matchar er så ringer vi er direkt. Vi pratar ihop oss och beslutar tillsammans om vi tror att det är en bra matchning för just er. Ibland kan ett barn vara i akut behov om stöd och omsorg, då är det viktigt att vi kan prata ihop oss och snabbt fatta ett beslut. Är ni som familjehem tveksamma till om barnet skulle ha goda möjligheter till utveckling hos er, så är det bättre att vi avböjer förfrågan. Hos oss arbetar vi med ett öppet kommunikationsklimat där det skall finnas utrymme att prata om allt kring vårt samarbete så att vi på bästa sätt kan hjälpa varandra i processen kring det placerade barnet. Vi träffas cirka varannan vecka men det anpassas efter det individuelle behovet. Varannan månad gör vi tillsammans en rapport på de barn ni har placerade hos er som skickas till socialtjänsten.

Är du intresserad av att bli familjehem eller jourhem? skicka in en intresseanmälan här