Attendo Kårlandagården

Trygghet · Delaktighet · Kontinuitet · Omtanke

LSS-boendet består av sex lägenheter i radhusform om två eller tre rum med kök. Verksamheten vänder sig till vuxna personer som tillhör personkrets 1 eller 3 med psykiska funktionsnedsättningar. Vi ger individuellt anpassat stöd och service till hyresgästerna. Kårlandagården har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO att bedriva en bostad med särskilt service enligt 9 § 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kanske det välbehövliga mellansteget mellan slutenvård och boende i hemkommunen. Vi kan även kartlägga vilket boendealternativ som behövs i förlängningen. Vi har goda möjligheter att tillgodose behov av dagverksamhet eller arbetsträning genom individuella lösningar. Vi erbjuder och motiverar till meningsfulla aktiviteter inom och utanför verksamheten efter den enskilde hyresgästens behov.

Verksamhetschef

Gustav Hållén

Gustav Hållén

Telefon: 072 888 20 53

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
 Platsansvarig  
Gisela Johnsson  0708-54 07 03
gisela.johnsson@attendo.se  
 Bankvägen gruppbostad  
 Personal  0721-42 48 17
   

Adress

Wieselgrensgatan 27, 360 51 Hovmantorp