Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Trygg & Säker med Attendo

Nu är det återigen dags för Attendos satsning Trygg & Säker för att skapa en säkrare vardag. Årets tema är brandsäkerhet i hemmet. Vi hjälper samtliga kunder att gå igenom hemmet utifrån en checklista för brandsäkerhet. Kampanjen pågår till 11 dec.

Äldre bör se över brandsäkerheten i hemmet

Att känna sig trygg och säker i sitt hem är viktigt för hälsan. Med stigande ålder blir det allt svårare att själv släcka en mindre brand och det tar längre tid att ta sig ut. Det finns alltså all anledning att fundera över brandsäkerheten. När bytte jag batterier i brandvarnaren senast? Borde jag ha en ”spisvakt” som stänger av spisen eller larmar om jag glömmer potatisen på plattan? Kerstin Zetterman Appel, 88 år, är inte särskilt oroligt lagd säger hon, men har ändå funderat över riskerna. – Min kontaktman på Attendo Hemtjänst och jag har också nyligen sett över brandsäkerheten här hemma och jag har insett att jag borde skaffa en brandfilt.

Säkra ditt hem mot brand!

Att drabbas av en bostadsbrand är både skrämmande och farligt. Trots att vi i Sverige har blivit bättre på att skydda oss genom brandutrustning av olika slag, har antalet dödsbränder varit oförändrat under många år. Man har också kunnat konstatera att personer över 65 år är överrepresenterade i dödsbränder.

De vanligaste bostadsbränderna hör ihop med rökning, matlagning, levande ljus eller elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. Men genom att vara medveten om vilka risker som finns i hemmet och se till att ha bra brandutrustning och rutiner kan du undvika att brand utvecklas.

"Nu har jag och min kontaktman från Attendo gått igenom brandsäkerheten i min lägenhet och jag har bytt batterier i brandvarnaren"

Kerstin Zetterman Appel, 88 år Hemtjänstkund

Så kan du skydda dig

Att ha koll på sina brandvarnare är en bra livförsäkring. Rekommendationen är att brandvarnare i sovrum, kök och hall, så att det hörs ut i trapphuset. Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång per kvartal och byt ut den efter 8-10 år. Har man dålig hörsel kan man komplettera med vibrationsplatta och ljussignal.

En brandsläckare kan fungera i upp till 15 år. Konsumentverket rekommenderat att handbrandsläckaren kontrolleras var femte år. Se till att ha den lättillgängligt!

En brandfilt kan vara bra om det brinner på spisen eller för att släcka en brand i en soffa eller fåtölj. Som äldre kan det också kännas tryggt att ha en så kallad spisvakt som larmar eller slår av spisen om du glömmer plattan på.

Titta på och skriv ut vår checklista för att brandsäkra ditt hem på bästa sätt.

I Attendos hemtjänst erbjuder vi allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvälls- och nattjänster. Är du nyfiken på vad Attendo kan göra för dig eller en närstående?