Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Världsdagen för psykisk hälsa

hero icon left
hero icon right

Inspirationsföreläsning med Jill Taube

Den 10 oktober arrangeras världsdagen för psykisk hälsa av WHO, Världshälsoorganisationen och det vill vi på Attendo uppmärksamma. Numera finns det tydlig forskning som visar att psykisk ohälsa till viss del kan förebyggas och behandlas med hjälp av olika former av fysisk aktivitet. Därför har vi valt att spela in en föreläsning med Jill Taube på temat hur fysisk aktivitet kan påverka psykisk hälsa.

Jill Taube är läkare, föreläsare, författare och dansinstruktör, energisk förespråkare och expert på hur fysisk aktivitet och dans kan bidra till ett friskare liv. I föreläsningen får vi lyssna på hennes perspektiv på att utgå från ett helhetsperspektiv av människan och se till det friska.

Som dansinstruktör kommer Jill också att uppmuntra till hur just dans kan bidra till ett hälsosammare liv. Om du vill får du gärna delta i dansen!

I slutet av filmen ställer vi på Attendo några frågor till Jill som är relaterat till omsorg och hur vi kan bidra till förbättrad psykisk hälsa i våra verksamheter med olika former av fysisk aktivitet.

Om du vill läsa mer om World Mental Health-day kan du klicka dig vidare till WHO:s hemsida: 

World Health Organization

World_Health_Organization_logo_logotype.png