Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Augustendal

Augustendalstorget 3, Nacka

Välkommen till oss

Elisabeth Lindberg, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för vuxna, Daglig Verksamhet
Antal platser
28
Talade språk
Svenska

Verksamheten

Daglig verksamhet i naturnära läge

Attendo Augustendals dagliga verksamhet är en auktoriserad utförare av daglig verksamhet, i egen regi enligt LOV på uppdrag av Nacka, Tyresö och Stockholms stad. Vi vänder oss till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i yrkesverksam ålder, enligt 9 § 10 LSS personkrets 1. Augustendals dagliga verksamhet har sedan uppstart i januari 2016 vuxit snabbt i både antal arbetstagare och i verksamhetsinnehåll. Vi har plats för 28 arbetstagare. På Augustendals dagliga verksamhet ges varje enskild individ möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Vi arbetar för social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten är belagd vid Nacka Strand, omgiven av vacker natur med promenadmöjligheter. Lokalerna är ljusa och inbjudande. Enskilda eller delade arbetsrum erbjuds utifrån den miljö som den enskilde behöver. Verksamheten har ett basutbud av aktiviteter och arbetsuppgifter som anpassas efter den enskildes specifika intressen, önskemål och behov. För oss är det viktigt att arbetstagarna är med och formar verksamheten genom delaktighet och önskemål, vilket görs genom inflytanderåd.

 

Aktiviteter

Stort aktivitetsutbud

Medarbetare

Engagerade medarbetare

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-metoden och utifrån lågaffektivt bemötande. Kommunikationen sker med hjälp av visuellt stöd som skapar tydlighet i tid, rum och aktivitet, i syfte att skapa förutsägbarhet, trygghet, delaktighet, självständighet.

Våra medarbetare har gedigen kompetens och erfarenhet inom vård, omsorg och pedagogik. Medarbetare ges kontinuerlig fortbildning och handledning.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.316266,"lng":18.160504},"content":"<h4>Attendo Augustendals Dagliga Verksamhet i Nacka Strand</h4><p>Augustendalstorget 3 </br> 131 52 Nacka </br> Stockholms län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.316266,18.160504' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Augustendalstorget 3,
131 52 Nacka
Stockholms län

Öppna vägbeskriving