Har du frågor om äldreboende? Vi svarar på alla dina frågor, även på helger! Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Furirgatan

Furirgatan 17, Linköping

Välkommen till oss

Therese Skog, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Talade språk
Svenska

Boendet

Boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp

Attendo Furirgatan är en servicebostad belägen i bostadsområdet T1 med närhet till mataffär, Apotek, vårdcentral och fin natur. Det finns goda bussförbindelser till centrum. Servicebostaden riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1. De boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp och erbjuds gemensamma måltider. Personalen på Furirgatan arbetar utifrån delaktighet och självbestämmande och är lyhörda för de boendes önskemål och behov.

På Attendo Furirgatans servicebostad finns 18 bostäder. Det finns gemensamma utrymmen i form av en baslägenhet med matplats och ett vardagsrum där de boende ges möjlighet att umgås med andra.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning på kommunens webbplats

Omsorg

Insatser utgår från den boendes önskemål och behov

På Attendo Furirgatan har varje boende en egen kontaktman som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från den boendes önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Medarbetare

Medarbetare tillgängliga dygnet runt

Arbetet leds av en verksamhetschef som finns närvarande minst en dag i veckan. Verksamheten har en egen samordnare som bland annat sköter bemanningen. I verksamheten arbetar utbildade stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterska som kontaktas vid behov. Kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":58.4049561,"lng":15.6050539},"content":"<h4>Attendo Furirgatan, Gruppbostad för vuxna i Linköping</h4><p>Furirgatan 17 </br> 582 12 Linköping </br> Östergötlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=58.4049561,15.6050539' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Furirgatan 17,
582 12 Linköping
Östergötlands län

Öppna vägbeskriving