Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Kärrstorpsvägen 31 DV

Kärrstorpsvägen 31, Eslöv

Välkommen till oss

Nina Nilsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Daglig Verksamhet, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
20
Talade språk
Svenska

Verksamheten

Arbeten både inomhus och utomhus

Attendo Rökaholms dagliga verksamhet, är belägen i Stehag Eslövs kommun. Verksamheten vänder sig till personkrets 1 enligt LSS som vill delta i aktiviteter och socialt umgänge. I verksamheten erbjuder vi arbeten både inomhus och utomhus, helt enligt individens intresse och önskemål.

Medarbetare

Tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen

Verksamheten leds av verksamhetschef och platsansvarig som har kontor på Kärrstorpsvägen 31. Arbetet som bedrivs vid alla enheter är tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att kunna göra det hon/han vill och önskar. Att vara kreativ och påhittig i valet av arbetsuppgifter så att det blir enligt individens önskemål.

Kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering finns på verksamheten.

Vår värderingscoach ser till så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.

Aktiviteter

En utvecklande daglig verksamhet

Vi vill kunna erbjuda en meningsfull, mångsidig och utvecklande daglig verksamhet. Utifrån de enskildes önskemål består därför verksamheten bland annat av:

  • Utevistelse exempelvis i skogen, utflykter och hämtning av dagens lunch.
  • Aktiviteter inomhus så som sortera öronproppar, pyssla, spela spel, köksuppgifter, packarbete från externa sammarbetspartner mm.
  • Utegrupp med uppgifter så som vedhantering alltså allt från fällning till leverans, trädgårdsarbete, restaurering av mindre ting, mindre anläggningsarbete mm.

En av arbetsuppgifterna här på dagverksamheten är att hämta maten.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":55.9023902,"lng":13.3792343},"content":"<h4>Attendo Kärrstorpsvägen 31, Daglig verksamhet för vuxna i Stehag, Eslöv</h4><p>Kärrstorpsvägen 31 </br> 241 74 Eslöv </br> Skånes län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=55.9023902,13.3792343' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Kärrstorpsvägen 31,
241 74 Eslöv
Skånes län

Öppna vägbeskriving