Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAzadeh Vaziri

Telefon: 076-611 41 98

Bitr. VerksamhetschefGustaf Dahlström

Telefon: 072-085 61 25

Hanna Ewaldius

Telefon: 08- 508 153 70

Fallskärmsgatan

Telefon: 08-508 174 35

Varmfrontsgatan

Telefon: 08-508 174 31