Har du frågor om äldreboende? Vi svarar på alla dina frågor, även på helger! Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Söderängsgatan

Söderängsgatan 14, Borås

Välkommen till oss

Marie Lillvik, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
6
Talade språk
Svenska

Boendet

Individuellt anpassat stöd efter dina önskemål

Söderängsgatan är en gruppbostad omfattande sex lägenheter.

Målgruppen är vuxna med förvärvad hjärnskada, tillhörande personkrets 2 enligt 9:9 § LSS.

Verksamhetens mål är att på bästa sätt använda vår kompetens till att ge varje individ en trygg och meningsfull vardag och med engagemang ordna bra och trivsamma aktiviteter. Detta genom lyhördhet inför individens egna behov och ta tillvara personens egna idéer.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.6969234,"lng":12.9469828},"content":"<h4>Attendo Söderängsgatan, Gruppbostad för vuxna i Borås</h4><p>Söderängsgatan 14 </br> 504 46 Borås </br> Västra Götalands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.6969234,12.9469828' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Söderängsgatan 14,
504 46 Borås
Västra Götalands län

Öppna vägbeskriving