Har du frågor om äldreboende? Vi svarar på alla dina frågor, även på helger! Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Treklövern

Storgatan 4, Falköping

Välkommen till oss

Lena Svenningsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Socialpsykiatri, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
12
Talade språk
Svenska, Engelska, Franska
Byggt år
1990

Boendet

Ett tryggt och hemtrevligt boende

Vi tar emot vuxna i mogen ålder med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik. Ett tryggt och hemtrevligt boende med nio platser i stadsmiljö samt tre stycken lägenheter.

Vårt övergripande mål är att skapa ett trivsamt boende och höja livskvalitén för den boende. Målet är att den boende i framtiden ska kunna leva så självständigt som möjligt. Utslussning kan bli aktuellt. Detta skall ske i samråd med anhöriga och med uppdragsgivare samt med den boende genom personlig dokumenterad vårdplan.

Våra kvalitativa mål är att brukarna får den bästa omsorg och vård som vi kan skapa i denna stadsmiljö med vår välutbildade personal. Vi nyttjar även det stora fritidsutbud med aktiviteter som denna centrala placering innebär. Vi tror på en utslussning i en miljö som liknar brukarens hemmiljö i så stor utsträckning som möjligt, därför satsar vi på detta centrala boende, eftersom de flesta människor idag bor i städer. Att träna i en småstads stadsbebyggelse ger patienterna större möjlighet att lyckas i en normal hemmamiljö. Det finns även tillgång till tre stycken fristående lägenheter att tränas i.

Omsorg

Våra metoder

ESL (Ett självständigt liv) är en manualbaserad behandling inom Treklövern som syftar till att ge klienten verktyg för att kunna leva mer självständigt, minska antalet återfall, få mer kunskap om sina egna reaktioner, minska kvarstående symtom och få en större förmåga till samarbete med vårdgivarna för att kunna påverka sin egen behandling.

Treklövern har tillgång till en KBT-terapeut. KBT är ett kognitivt synsätt där ett miljöterapeutiskt arbetssätt har en framträdande roll i vardagen. Vi arbetar med ESL/kognitiv beteendeterapi genom individuella, strukturerade samtal med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att brukaren mår dåligt.

Miljöterapi är en ESL och kognitiv lära inom Treklövern, där man använder sig av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Miljöterapin bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att handla, laga mat, diska, städa och umgås med såväl personalen som de andra brukarrna. Grunden i vårt miljöterapiarbete inom

Treklövern är att hjälpa klienten att träna sig i sina relationer till andra genom att omstrukturera negativa automatiska tankar, bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. Vi baserar det miljöterapeutiska arbetet på ESL/kognitiv beteendeterapi.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":58.1611859,"lng":13.5504111},"content":"<h4>Attendo Treklövern, Servicebostad för vuxna inom socialpsykiatrin i Falköping</h4><p>Storgatan 4 </br> 521 42 Falköping </br> Västra Götalands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=58.1611859,13.5504111' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Storgatan 4,
521 42 Falköping
Västra Götalands län

Öppna vägbeskriving