Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Vallavägen

Vallavägen 14, Linköping

Välkommen till oss

Therese Skog, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
5
Talade språk
Svenska

Boendet

Delaktighet och självbestämmande

Attendo Vallavägen gruppbostad är beläget i bostadsområdet Valla med närhet till mataffär, Apotek, vårdcentral och fin natur med Vallaskogen precis utanför. Det finns goda bussförbindelser till centrum. Boendet riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1.

De boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp och erbjuds gemensamma måltider. Personalen på Vallavägen arbetar utifrån delaktighet och självbestämmande och är lyhörda för de boendes önskemål och behov.

På Attendo Vallavägens gruppbostad finns fem lägenheter. Det finns gemensamma utrymmen i form av ett stort kök med matplats och ett vardagsrum där de boende ges möjlighet att umgås med andra.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning på kommunens webbplats

Omsorg

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

På Attendo Vallavägen har varje boende en egen kontaktman som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från den boendes önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Medarbetare

Kompetens inom både pedagogik och omsorg

Arbetet leds av en verksamhetschef som finns närvarande minst en dag i veckan. Verksamheten har en egen samordnare som bland annat sköter bemanningen. I verksamheten arbetar utbildade stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterska som kontaktas vid behov. Kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":58.4031681,"lng":15.5939406},"content":"<h4>Attendo Vallavägen, Gruppbostad för vuxna i Linköping</h4><p>Vallavägen 14 </br> 582 15 Linköping </br> Östergötlands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=58.4031681,15.5939406' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Vallavägen 14,
582 15 Linköping
Östergötlands län

Öppna vägbeskriving