Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

NimbusAkademin

Kunskap som gör skillnad

Om Nimbusakademin

Attendo Nimbus Resurscenter i Lund startade sin verksamhet 1992, som ett projekt inom dåvarande Malmöhus läns landsting. ”Nimbusgården”, som det kallades, blev privatiserat runt millennieskiftet och är sedan 2008 en del av Attendo. 

Idag innefattar Attendo Nimbus Resurscenter fem verksamheter för personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar; en gruppbostad, ett barn- och ungdomsboende, servicelägenheter samt två dagliga verksamheter. Utöver dessa tillkommer en utbildningsverksamhet; Attendo NimbusAkademin – som sedan 1994 har erbjudit utbildning och handledning kring det arbetssätt som man antagit sedan starten, tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Vårt mål är att bidra till en ökad förståelse och kunskap kring både funktionsvariationer, den enskilde individens förutsättningar och arbetssättet tydliggörande pedagogik. Kreativitet och lösningsfokus genomsyrar mycket av vårt arbete och vår förhoppning är att kunskapen vi förmedlar skall göra skillnad i de verksamheter som anlitar oss.

Aktuellt på NimbusAkademin

Ny föreläsning med Louise Ardoris

2021-01-15

Vill du veta mer om hur du kan bemöta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik? Skriv upp dig på listan så får du en föreläsning av Louise Ardoris mejlad till dig!

Läs mer

Särskilda tider kräver särskilda lösningar

2020-09-15

Vi erbjuder metodhandledning och utbildningsinsatser digitalt på distans.

Läs mer

Podavsnitt om idrott för personer med NPF och IF

2020-09-15

Lyssna på poddavsnittet när Louise Ardoris pratar med forskaren Debbie Van Biesen om hur viktigt det är för alla att vara inkluderade i sportsammanhang.

Läs mer

Välkommen att kontakta oss

Ring 073-316 50 07 eller maila info@attendonimbusakademin.se

Adress:
Skjutbanevägen 31
226 49, Lund

Utbildning

Attendo NimbusAkademin har sedan 1994 erbjudit utbildning och handledning för dig som kommer i kontakt med personer som har en eller flera kognitiva funktionsvariationer. Vi vill bidra till att skapa ett gott möte, präglad av lösningsfokus, respekt och ömsesidighet. Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

Sedan starten har verksamheten haft ett nära samarbete med Division TEACCH i North Carolina, USA, som grundade TEACCH-modellen i slutet av 1960-talet – för att säkerställa kvalitén och utvecklingen i både utbildningsverksamheten och övriga verksamheter. De flesta har förutom sin utbildning och träning i Sverige även varit på utbildning i USA, på TEACCH Autism Program.

Från kaos till klarhet

Under våren 2017 släppte Louise Ardoris från Attendo NimbusAkademin en efterlängtad bok om tydliggörande pedagogik - Från kaos till klarhet. Boken beskriver hur man kan arbeta med tydliggörande pedagogik för personer som har en annorlunda kognition. Hur man kan göra för att förbättra kommunikationen, känslan av sammanhang och självbestämmandet.

Beställ boken

Andra sätt att nå fram

Under 2019 släpptes Louise Ardoris andra bok som fokuserar närmare på ett av den tydliggörande pedagogikens stora områden; Kommunikation. Under bokens gång går Louise igenom hur man kan kartlägga kommunikation, ta fram hjälpmedel och vad man bör tänka på när man ska börja kommunicera på alternativa sätt.

Beställ boken

Ett svar i taget

Nu har Louise Ardoris tredje bok släppts. I boken Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med Tydliggörande pedagogik, ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden.
 

Beställ boken

Från Kaos Till Klarhet-podden

Från Kaos till Klarhetpodden om NPF och arbetsmarknaden. 

Lyssna på podden

Utbildningar & Föreläsningar

Vår uppskattade introduktionskurs kan med fördel hållas över hela landet, både hos oss på Attendo NimbusAkademin i Lund – men även hos er, vilket underlättar för många verksamheter.

Pedagogisk handledning har en kompetenshöjande effekt och kan ofta hjälpa medarbetarna framåt i arbetet. Handledning kan också vara en bra hjälp vid införandet av nya pedagogiska metoder eller vid uppstart av nya verksamheter.

Attendo NimbusAkademins veckolånga grundutbildning. Under fem intensiva dagar varvar vi föreläsningar och teori med praktiskt arbete direkt med personer som har autism och är på olika utvecklingsnivå.

För dig som har gått den veckolånga grundkursen hos Attendo NimbusAkademin eller hos annan utbildningsverksamhet erbjuder vi möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper i tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Fördjupningskurs i struktur, tydliggörande pedagogik & dokumentation.

Under sex föreläsningar går vi igenom grunderna i autismspektrumtillstånd, tydliggörande pedagogic baserad på TEACCH-modellen, sociala berättelser och seriesamtal, utmanande beteenden, etc.

Kognitiv Affektiv Träning (KAT) är en metod för att inspirera och strukturera samtal mellan människor kring tankar, känslor och beteenden, genom att använda tydliga, visuella verktyg.

Vi erbjuder anpassad och skräddarsydd utbildning för hela personalgrupper utifrån behov och önskemål. En sådan insats kan hjälpa personalen till ett gemensamt förhållningssätt och stärka samhörigheten i gruppen.

Vi lär oss att identifiera situationer där utmanande beteenden kan uppstå och hur vi kan arbeta för att förebygga dessa. Vi lär oss också hur man praktiskt kan möta brukaren i själva situationen med största möjliga trygghet och säkerhet för både brukaren och personalen.

Våra verksamheter

Attendo Nimbus boende erbjuder både gruppbostad samt servicelägenheter utefter dina behov. Verksamheten ligger i norra Lund och vänder sig till personer inom personkrets 1 LSS.

Djur, natur, odling och trädgård är ledorden för Attendo Nimbus dagliga verksamhet Stångby Kyrkby, belägen på en vacker gammal skånegård utanför Lund.

Attendo Nimbus barn- och ungdomsboende är ett boende i hemtrevlig miljö med ljusa fina boenderum, vardagsrum och kök för gemensamma måltider och aktiviteter. På enheten jobbar vi med tydliggörande pedagogik utifrån Teacch-modellen.

Uttrycka, Utveckla, Utforska är ledorden i vår daglig verksamhet i Lund. Vår grundtanke är en tro på att alla har en inre önskan och ett behov att kunna uttrycka sig.